Konto użytkownika zawieszone

 

Moje widzenie świata-Waldemar Jarosz

Chwilunia...
 
WALDEMAR JAROSZ

MOJE WIDZENIE ŚWIATA
(MY VISION OF THE WORLD)

O mnie (About me)
Aktualności (News)
Twórczość (Works)
Wystawy (Exhibits)
Oferta (Offer)
Kontakt (Contact)


 

Jeśli moje prace podobają Ci się, to:

  1. możesz oglądać je do woli na tej stronie,
  2. możesz je kupić i mieć na stałe w swoim otoczeniu. Ceny prac od 400 do 5000 PLN plus koszt wysyłki,
  3. możesz zrobić komuś prezent, po zapłaceniu - wyślę  pod wskazany adres,
  4. możesz je wydać w formie pocztówek lub ilustracji do różnego rodzaju wydawnictw,
  5. możesz zorganizować wystawę w swojej lub innej galerii.

Ponadto chętnie podejmę współpracę z galeriami sztuki, galeriami internetowymi prezentującymi sztukę i pośredniczącymi w sprzedaży.


If you like my works, do the following:

  1. you can view them as often as you wish on this site,
  2. you can buy them and have them around always. The cost of the works are from 400 to 5000 PLN plus the cots of shipping,
  3. you can make somebody a present, after payment I will send it to the indicated address,
  4. you can print them as postcards or illustrations to different kinds of publications,
  5. you can organize an exhibition in your own or other gallery.

Besides I will gladly cooperate with art galleries, Internet galleries presenting the arts and mediating in sales.

Księga gości

 

Licznik odwiedzin