Konto użytkownika zawieszone

 

Moje widzenie świata-Waldemar Jarosz

Chwilunia...
 
WALDEMAR JAROSZ

MOJE WIDZENIE ŚWIATA
(MY VISION OF THE WORLD)

O mnie (About me)
Aktualności (News)
Twórczość (Works)
Wystawy (Exhibits)
Oferta (Offer)
Kontakt (Contact)

Olej (Oils)
Pastele (Pastels)
Inne (Others)

 

Techniki

malarstwo olejne, akwarela, gwasz, rysunek, pastel olejna, pastel sucha, collage.


Techniquesoil

painting, water-colours, gouache, oil pastel, dry pastel, collage.

 

***

 

Tematy

Maluję w zasadzie wszystko, co mnie poruszy. Ale ulubionymi tematami są - postać ludzka, twarz, zwierzęta, pejzaże. Nurtujące mnie problemy plastyczne realizuję w cyklach. I tak stworzylem cykle: Gęby, Zwierzęta, Podwórko; nie są one zamknięte, wciąż je uzupełniam.


 Themes

Generally I paint everything what touches me. But my favourite themes are: human portraits, faces, animals, landscapes. The artistic problems that bother me I realize in series. I created the following series: mugs / faces, animals, backyards; they are not finished, I keep on completing them.

 

***

 

Osobnym cyklem jest architektura basenu Morza śródziemnego. Od kilku lat organizuję sobie prywatne plenery w celu studiowania tych budowli i krajobrazu. Specyfika architektury, nakładanie się kultur, zmienność i inna, niż u nas intensywnośc światła, zróznicowany koloryt - wszystkie te elementy zmieniły mój sposob postrzegania, przezywania i rejestracji. Z każdym pobytem na mojej palecie przybywa także kolorów.


 The distinct series is the architecture of the Mediterranean basin. I’ve been going on my private open-air sessions for a few years in order to study those buildings and landscapes. The specific character of the architecture, culture overlap, variability and - different than ours – light intensity, diversity of colours – all these elements have changed my way of perceiving the world and feeling. Each time I visit that land, there appear new colours on my palette.

 

Licznik odwiedzin